złożonością zadania

Encyklopedia PWN

przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
instytucje (ponad 100) o zróżnicowanych funkcjach, zadaniach, formach organizacji, statusie formalnoprawnym, nazwach i wielkości, których gł. zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, ochrona i rejestracja piśmiennictwa narodowego.
pedagogika
[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie).
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
Neumann
[nọiman]
Johann Balthasar Wymowa, ur. przed 30 I 1687 (data chrztu), Eger, zm. 19 VIII 1753, Würzburg,
niemiecki architekt i inżynier wojskowy; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego baroku w Niemczech.
inform. zadanie polegające na uporządkowaniu elementów pewnego ciągu (np. zapisanych w tablicy) wg wartości klucza (np. s. liczb w porządku rosnącym albo s. rekordów opisujących osoby w kolejności ich nazwisk lub dat urodzenia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia