z wariacjami

Encyklopedia PWN

nazwa muz. formy wariacyjnej, → wariacji.
mat. każdy ciąg k-elementowy utworzony z elementów danego zbioru n-elementowego, w którym poszczególne elementy tego zbioru mogą występować wielokrotnie;
wariacje
[łac.],
muz. cykliczna forma muz., polegająca na przedstawieniu tematu i następnie określonej liczby jego odmian (czyli w. w węższym znaczeniu);
mat. pojęcie z zakresu kombinatoryki: w. k-elementową ze zbioru n-elementowego nazywa się dowolne ustawienie (pewnych) elementów tego zbioru w ciąg skończony długości k;
mat. pojęcie odnoszące się do funkcji y(x) należących do dziedziny funkcjonału J[y(x)] — w.f. y(x) oznaczona symbolem δy(x)
mat. każdy ciąg k-elementowy utworzony z elementów danego zbioru n-elementowego (kn), w którym każdy element zbioru może występować co najwyżej raz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia