wariacja
 
Encyklopedia PWN
wariacja,
mat. pojęcie z zakresu kombinatoryki: w. k-elementową ze zbioru n-elementowego nazywa się dowolne ustawienie (pewnych) elementów tego zbioru w ciąg skończony długości k;
wariacje bez powtórzeńn po k (nk), dowolny k-wyrazowy ciąg utworzony z elementów danego zbioru n-elementowego (każdy element zbioru może występować w danym ciągu co najwyżej raz); liczba wszystkich takich wariacji równa się ,
np. z 5 liter A, B, C, D, E można ułożyć 5!/(5–3)! = 60 3-literowych „wyrazów” (EAC, DAB, CBD itd.); wariacje z powtórzeniamin po k, dowolny k-wyrazowy ciąg elementów danego zbioru n-elementowego, w którym poszczególne elementy zbioru mogą występować wielokrotnie; wszystkich takich wariacji jest nk, np. z 5 liter A, B, C, D, E (z możliwością ich powtarzania) można ułożyć 53 = 125 3-literowych „wyrazów” (ABA, CCC, DEC itd.), a z 2 liter A, B można ułożyć 25 = 32 „wyrazy” 5-literowe (ABABA, AAAAB, BBABB itd.).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia