wyspowe

Encyklopedia PWN

łukowato wygięte pasmo wysp rozwijające się w strefie subdukcji litosfery oceanicznej;
pojedyncze, izolowane wzniesienie o bardzo stromych, skalistych zboczach i wysokości dochodzącej do 500 m, wystające z płaskiej lub falistej równiny na obszarach międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych;
północno-wschodnia część Beskidów Zachodnich, między Kotliną Rabczańską i dolinami Skawy i Raby na zachodzie a Kotliną Sądecką i doliną Dunajca na wschodzie;
Stołowa, Góra, afrikaans Tafelberg, ang. Table Mountain,
góra wyspowa na południowo-zachodnim krańcu RPA, góruje nad Kapsztadem i Zat. Stołową (O. Atlantycki);
geol. orogeny powstałe w wyniku procesów orogenezy alpejskiej;
Atbaj, ‘Atbāy, Góry Czerwonomorskie, dawniej Itbaj,
góry na wschodnim krańcu Sahary, w Egipcie i Sudanie, wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia