wyporowe

Encyklopedia PWN

urządzenie przetwarzające energię sprężonego gazu, najczęściej powietrza, na energię mech. ruchu obrotowego;
rodzaj silnika hydraulicznego, który przetwarza energię wód płynących na pracę użyteczną,
pompa wyporowa, w której elementem roboczym jest zamocowana na brzegu ruchoma, elastyczna przepona (np. gumowa);
pompa wyporowa, której element roboczy (zw. wirnikiem) wykonuje ruch obrotowy zasysając i tłocząc ciecz jednocześnie;
pompa wyporowa rotacyjna o wirniku (lub 2 wirnikach) w kształcie śruby;
pompa wyporowa, której elementem roboczym jest walcowy tłok wykonujący ruchy posuwisto-zwrotne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia