współczynnikiem korelacji wielokrotnej

Encyklopedia PWN

korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;
zootechn. współczynnik mat. będący podstawą do przeprowadzenia selekcji hodowlanej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia