współczesny

Encyklopedia PWN

teatr powstały 1957 pod nazwą Teatr Rozmaitości, od 1967 pod obecną nazwą;
miesięcznik poświęcony nauce, kulturze i literaturze, wyd. 1922–39, początkowo w Krakowie, od 1935 w Warszawie;
Teatr Współczesny w Warszawie,
teatr zał. 1945 jako Teatr Kameralny Domu Żołnierza w Łodzi, od 1949 działa w Warszawie (pod obecną nazwą);
Teatr Współczesny w Szczecinie,
teatr otwarty 1950 jako druga (oprócz Teatru Polskiego) scena Państwowych Teatrów Dramatycznych w Szczecinie;
teologia współczesna, teologia nowożytna,
teologia katol. i protest., na której rozwój, począwszy od XVIII w., wywarły wpływ nauki humanist. (m.in. historia, archeologia, literaturoznawstwo) i w której ramach wyodrębniły się nowe dyscypliny teol.-hist.
instytucja kult., powołana do życia 1981 przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z inicjatywy środowisk twórczych, w celu prezentowania i propagowania sztuki współczesnej;
„Art Contemporain — Sztuka Współczesna. Revue d’Art International”
[a:r kątãporę̣ sz. w. röwụ̈ da:r ęternasjonạl],
czasopismo artyst.-lit., wyd. w Paryżu 1929–30 w językach fr. i polskim;
regionalny dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1951 w Białymstoku;
Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej (MTMW), ang. International Society For Contemporary Music (ISCM), fr. Société Internationale pour la Musique Contemporaine (SIMC),
organizacja zał. 1922 w Salzburgu;
lista opracowana z inicjatywy kanadyjczyka B. Webera;
miesięcznik teoretyczno-polityczny ruchu ludowego, wydawany 1957–89 w Warszawie przez NK ZSL.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
antropogeneza
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, génesis ‘pochodzenie’],
filogeneza człowieka,
całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły przez długofalowe zmiany genetyczne do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens), którego historia rodowa (i rodziny człowiekowatych) jest ciągle przedmiotem badań i szerokich dyskusji naukowych.
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
Cortázar
[kortạsar]
Julio Wymowa, ur. 26 VIII 1914, Bruksela, zm. 12 II 1984, Paryż,
pisarz argentyński; jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej literatury latynoamerykańskiej.

Słownik języka polskiego PWN

współczesny
1. «występujący, żyjący w tym samym czasie, w którym istniał ten, o kim mowa»
2. «charakterystyczny dla dzisiejszej epoki»
imiesłów przysłówkowy współczesny «imiesłów wyrażający czynność jednoczesną z czynnością orzeczenia zdania, np. chodząc»
współcześni «ludzie żyjący w tym samym czasie, co ten, o kim mowa»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia