Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 
Encyklopedia PWN
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie,
instytucja kult., powołana do życia 1981 przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z inicjatywy środowisk twórczych, w celu prezentowania i propagowania sztuki współczesnej;
CSW prezentuje gł. nowatorskich twórców i aktualne zjawiska artyst., starając się pokazać sztukę współcz. w procesie nieustających poszukiwań i przemian. Działania CSW są skupione gł. na urządzaniu wystaw oraz pokazów i imprez plast., organizowanych przez kuratorów lub zaproszonych gości; realizuje także programy muz. i teatr., obejmujące spektakle teatrów eksperymentalnych, występy grup tańca nowoczesnego oraz pokazy performance. Media Art Laboratorium zajmuje się twórczością komputerową i sztuką wideo. CSW prowadzi również działalność edukacyjną dla młodzieży oraz animatorów ruchu kult. i artyst. (Laboratorium Edukacji Twórczej); w ramach programu „Strefa” zajmuje się problemami kultur środowiskowych i etnicznych; gromadzi własne zbiory, które systematycznie prezentuje publiczności (dotychczas odbyły się 3 wystawy: 1992, 1994, 1996). Ośrodek Informacji i Dokumentacji gromadzi i udostępnia informacje o pol. artystach współcz., dysponuje biblioteką i wideoteką. Filią CSW jest Galeria Mała Związku Pol. Artystów Fotografików. W 1987–99 CSW wydawało mies. „Obieg” (do 1990 wspólnie z Akad. Ruchu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia