wskazanie cyfrowe

Encyklopedia PWN

sieć cyfrowa z integracją usług, ang. Integrated Services Digital Network Wymowa(ISDN Wymowa),
rodzaj sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej realizację różnorodnych usług telekomunik., m.in.: rozbudowanych usług telefonicznych, transmisji danych, transmisji obrazów nieruchomych i ruchomych.
miernik, którego wskazanie ma postać cyfrową.
multimetr o wskazaniach cyfrowych, odznaczający się dużą dokładnością.
metrol. urządzenia przeznaczone do wykonywania pomiarów (samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami) i odtwarzania wartości wielkości fiz.;
miernik, przyrząd pomiarowy wskazujący,
przyrząd pomiarowy, za pomocą którego otrzymuje się wskazanie wartości wielkości mierzonej;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia