wolnego

Encyklopedia PWN

ekon. połączenie terytoriów kilku państw w jeden obszar celny;
akty prawne z lat 1815, 1818 i 1833 określające ustrój Wolnego Miasta Krakowa;
wspólna nazwa kilku kierunków o nastawieniu antypozytywist. występujących w prawoznawstwie na przeł. XIX i XX w.
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ang. European Free Trade Association Wymowa(EFTA Wymowa),
międzynarodowa organizacja gospodarcza, założona na podstawie konwencji podpisanej 4 I 1960 w Sztokholmie, która weszła w życie 3 V 1960; z siedzibą w Genewie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia