wodą wapienną

Encyklopedia PWN

nasycony, klarowny, wodny roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2;
w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Sękowa), w Beskidzie Niskim, u podnóża Magury Wątkowskiej, w dolinie potoku Wapienka (prawy dopływ Libuszy);
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
wapnia wodorotlenek, wapno gaszone, Ca(OH)2,
związek nieorg.; biała substancja krystaliczna;
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Wielka Brytania, Great Britain,
wyspa w pn.-zach. Europie, największa w grupie Wysp Brytyjskich, w państwie Wielka Brytania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia