wizualnym

Encyklopedia PWN

astr. jasność obiektu astronomicznego w przedziale widmowym, na które jest czułe oko ludzkie.
określenie różnych dziedzin twórczości artyst. odbieranych wzrokowo;
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
fotometr
[gr.],
przyrząd do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, światłości, strumienia świetlnego, luminancji, współczynnika przepuszczalności i współczynnika odbicia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia