wód wolnych

Encyklopedia PWN

wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
woda występująca w postaci cząsteczek H2O w wolnych przestrzeniach sieci krystalicznych zeolitów.
typ wód podziemnych o charakterze przejściowym między wodą wolną a związaną;
ekon. rzecz zaspokajająca potrzeby człowieka, która nie powstała w procesie produkcji i występujące w takiej obfitości, że nie są do niego przypisywane ani prawa własności, ani transakcje kupna–sprzedaży;
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia