utajone

Encyklopedia PWN

bezrobocie utajone, bezrobocie ukryte,
bezrobocie nieobjęte statystyką;
fot. obraz zapisany w wyniku reakcji fotochemicznych zachodzących w kryształach halogenków srebra, stanowiących czynnik światłoczuły warstw fotograficznych.
zawiesina bardzo rozdrobnionych halogenków srebra (najczęściej mieszaniny bromku i jodku, rzadziej chlorku lub chlorku i bromku) w żelatynie;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
anabioza
[gr. anabíōsis ‘ożywianie’],
życie utajone,
biol. odwracalny, przejściowy stan pozornej śmierci, występujący u organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych;
ekon. zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce.
Cortázar
[kortạsar]
Julio Wymowa, ur. 26 VIII 1914, Bruksela, zm. 12 II 1984, Paryż,
pisarz argentyński; jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej literatury latynoamerykańskiej.
zespół poglądów filozoficznych i literackich kwestionujący tradycyjne metafizyczne relacje pomiędzy znakiem i oznaczanym pojęciem (także rzeczą), istotą i zjawiskiem, tożsamością i różnicą, tym, co fonetyczne (wynikające z uprzywilejowania mowy) i niefonetyczne;
sofizmat
[gr.],
log. fałszywy dowód;
Stone
[stoun]
Irving Wymowa, właśc. I. Tennenbaum, ur. 14 VII 1903, San Francisco, zm. 26 VIII 1989, Los Angeles,
pisarz amerykański;
biol. proces poznawczy umożliwiający adekwatne indywidualne przystosowanie się zwierząt do zmiennych warunków środowiska;
Abramowski Edward Józef, ur. 17 VIII 1868, Stefanino (Ukraina), zm. 21 VI 1918, Warszawa,
działacz społeczny, socjolog, filolog, psycholog, twórca polskiej odmiany kooperatyzmu, teoretyk spółdzielczości.
Amaru, Amaruka, żył w VII w.(?),
indyjski poeta sanskrycki;
w naukach społ. empiryczne określanie kategorii opisujących typ doświadczenia społ.;
Becquerel
[bekrẹl]
Alexandre Edmond, ur. 24 III 1820, Paryż, zm. 11 V 1891, tamże,
syn Antoine’a Cezara, ojciec Antoine’a Henriego, fizyk francuski;
beri-beri
[syngaleskie],
jedna z awitaminoz, choroba spowodowana niedoborem wit. B1 (tiaminy);
związki chemiczne o dużej toksyczności, które użyte na polu walki mogą wywołać u ludzi zatrucia, śmierć lub mieć działanie obezwładniające;
egzoforia
[gr.],
med. rodzaj zeza (zez utajony rozbieżny).

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

utajony «trudny do wykrycia»
utaićutajać «zachować coś w tajemnicy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia