unię mielnicką

Encyklopedia PWN

związek Polski z Litwą w XIV–XVIII w., oparty na wielu aktach państw, których postanowienia wahały się od tendencji inkorporacyjnych do luźnego sojuszu.
w. gminna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w Podlaskim Przełomie Bugu, na pr. brzegu rzeki, ok. 10 km od granicy z Białorusią, na północnym skraju Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu;
Zabrzeziński Jan, data ur. nieznana, zm. 2 II 1508,
marszałek wielki litewski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia