u bezkręgowców

Encyklopedia PWN

gębowa jama, jama ustna,
pierwszy rozszerzony odcinek przewodu pokarmowego kręgowców (wyposażony w np. zęby, gruczoły) i niektórych bezkręgowców — przechodzący w gardziel (np. u przywr, nicieni, dżdżownic, bezczaszkowców).
anat. u kręgowców odcinek przewodu pokarmowego łączący jamę gębową z przełykiem (pot. zw. gardłem), u bezkręgowców — przedni, silnie umięśniony odcinek jelita;
ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy,
anat. część układu nerwowego;
rodzaj tkanki zwierzęcej; jest zbudowana z komórek zdolnych do kurczenia się, odgrywa więc podstawową rolę we wszystkich ruchach.
zool. rodzaj tkanki zwierzęcej;
krążenia układ, naczyniowy układ,
anat. układ wewnętrzny transportu płynów ustrojowych zwierząt i człowieka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia