towarzyski

Encyklopedia PWN

instytucja społ. w Warszawie, klub towarzyski pod nazwą Nowe Tow. Resursowe, zał. 1829 w wyniku rozłamu w Resursie Kupieckiej;
Byron
[bạırən]
George Gordon Wymowa, lord, ur. 22 I 1788, Londyn, zm. 19 IV 1824, Missolungi (Grecja),
poeta angielski, jeden z głównych twórców europejskiego romantyzmu.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
stowarzyszenia studentów wyższych uczelni stawiające sobie różnorodne zadania, gł. działalność samopomocową, samokształceniową, polit., organizowanie życia towarzyskiego studentów; odznaczały się swoistą, archaizowaną obyczajowością, ceremoniałami i odznakami.
symbolika roślinna wykorzystywana do przekazywania myśli, gł. w zabawach towarzyskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia