korporacje studenckie
 
Encyklopedia PWN
korporacje studenckie,
stowarzyszenia studentów wyższych uczelni stawiające sobie różnorodne zadania, gł. działalność samopomocową, samokształceniową, polit., organizowanie życia towarzyskiego studentów; odznaczały się swoistą, archaizowaną obyczajowością, ceremoniałami i odznakami.
Nawiązywały do średniow. nacji, skupiały młodzież gł. z zamożnych warstw społ.; prowadziły samopomoc, samokształcenie, organizowały życie towarzyskie studentów; wyróżniały się swoistą, archaizowaną obyczajowością (przestrzeganiem kodeksu honorowego, pojedynkami), ceremoniałem i odznakami (barwne, haftowane czapki — dekle, podczas uroczystości mundury, szarfy i szpady); organizowały zebrania (komersy, knajpy); członkowie korporacji studenckich (korporanci) dzielili się na: początkujących (fuchsy, giermkowie), rzeczywistych (komilitoni, barwiarze) oraz filistrów (starsi parowie), którzy ukończyli studia, pozostali w korporacji i wspierali ją finansowo. W czasie zebrania korporantów pito dużo piwa, odbywały się wspólne śpiewy i swoiste obrzędy. Do zwyczajów korporacji studenckich należały też częste pojedynki honorowe. Pierwsza korporacja studencka (Burschenschaft) powstała 1815 w Jenie, 1817 powołano Ogólnoniem. Związek Korporacji Studenckich; niem. korporacje studenckie występowały z liberalno-demokr. postulatami odrodzenia nar. i jedności państw. Niemiec; po 1848 odwoływały się do nacjonalistycznej i kastowej wizji społeczeństwa; 1934 rozwiązane przez władze III Rzeszy; 1950 wznowiły działalność w RFN. W 1828 powstała pol. korporacja studencka w Dorpacie (ob. Tartu) — Polonia, później w Rydze (1879 — Arkonia, 1883 — Welecja) i Wiedniu (1910 — Jagiellona); korporacje studenckie rozwijały świadomość nar. studentów pol.; 1918 przeniosły się do uczelni krajowych; większość korporacji studenckich znajdowała się pod ideowym i polit. wpływem ND (1921 powołano Związek Pol. Korporacji Akademickich); później powstały — Zjednoczenie Korporacji Chrześc. i Federacja Korporacji Akademickich (wpływy sanacji); 1939 istniało 150 pol. korporacji studenckich liczących ok. 4 tys. studentów; działały również korporacje ukr. i żydowskie; w latach 90. wznowiły przerwaną po 1939 działalność, powstał szreg nowych k.s..
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia