terminale

Encyklopedia PWN

LTR ang. Long Terminal Repeats, długie terminalne powtórzenia,
genet. typowe dla retrowirusów oraz retrotranspozonów sekwencje nukleotydów zlokalizowane w skrajnych regionach liniowego genomu.
zespół telekomunik., złożony z 2 terminali telekomunikacyjnych i zawartej między nimi drogi przesyłowej (kanału telekomunik. lub zestawu łączy telekomunik.; telekomunikacyjne drogi), tworzący jedną funkcjonalną całość;
dzielnica w zachodniej części Poznania (Grunwald i Jeżyce);
m. w południowym Mozambiku, przy ujściu rz. Umbelúzi do zat. Maputo (O. Indyjski);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia