terminale

Encyklopedia PWN

inform. właściwość systemów komputerowych polegająca na jednoczesnym dostępie wielu użytkowników do zasobów systemu za pośrednictwem terminali.
maszyna jeżdząca na ogumionych kołach, przeznaczona do unoszenia, piętrzenia i ustawiania kontenerów na placach składowych (terminalach kontenerowych);
Zakkum, Az-, Az-Zaqqūm,
pole naftowe w Zat. Perskiej, w Zjedn. Emiratach Arabskich, w emiracie Abu Zabi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia