łańcuch telekomunikacyjny
 
Encyklopedia PWN
łańcuch telekomunikacyjny,
zespół telekomunik., złożony z 2 terminali telekomunikacyjnych i zawartej między nimi drogi przesyłowej (kanału telekomunik. lub zestawu łączy telekomunik.; telekomunikacyjne drogi), tworzący jedną funkcjonalną całość;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia