teorii Lewisa

Encyklopedia PWN

teoria, wg której kwasami są jony lub cząsteczki mające niedobór elektronów, mogące reagować z jonami lub cząsteczkami zawierającymi wolne pary elektronowe;
teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
Lewis
[lụ:ıs]
Gilbert Newton, ur. 23 X 1875, Weymouth (stan Massachusetts), zm. 23 III 1946, Berkeley,
fizykochemik amerykański;
Lewis
[lụ:ıs]
Clarence Irving Wymowa, ur. 12 IV 1883, Stoneham (stan Massachusetts), zm. 3 II 1964, Cambridge (tamże),
amer. logik i filozof;
Coser
[kọur]
Lewis, ur. 27 XI 1913, Berlin, zm. 8 VII 2003, Cambridge (stan Massachusetts),
socjolog amerykański;
pragmatyzm
[gr. prágma ‘działanie’, ‘czyn’],
kierunek filozoficzny, wywodzący się z angielskiego empiryzmu, ukształtowany pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych,
zależność stałej szybkości reakcji chem. k od temperatury T, podana 1889 przez S.A. Arrheniusa w postaci empirycznego równania: lnk = BA/T, gdzie A i B — stałe dla danej reakcji chem., T — temperatura bezwzględna.
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Urey
[jụri]
Harold Clayton Wymowa, ur. 29 IV 1893, Walkerton (stan Indiana), zm. 5 I 1981, La Jolla (stan Kalifornia),
chemik amerykański.
chem. atom lub jon mający zdolność przekazywania elektronu innemu indywiduum chemicznemu;
psychologia fenomenologiczna badająca różne odmiany intencjonalności.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia