teorii Lewisa

Encyklopedia PWN

teoria, wg której kwasami są jony lub cząsteczki mające niedobór elektronów, mogące reagować z jonami lub cząsteczkami zawierającymi wolne pary elektronowe;
teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
Lewis
[lụ:ıs]
Gilbert Newton, ur. 23 X 1875, Weymouth (stan Massachusetts), zm. 23 III 1946, Berkeley,
fizykochemik amerykański;
Lewis
[lụ:ıs]
Clarence Irving Wymowa, ur. 12 IV 1883, Stoneham (stan Massachusetts), zm. 3 II 1964, Cambridge (tamże),
amer. logik i filozof;
Coser
[kọur]
Lewis, ur. 27 XI 1913, Berlin, zm. 8 VII 2003, Cambridge (stan Massachusetts),
socjolog amerykański;
pragmatyzm
[gr. prágma ‘działanie’, ‘czyn’],
kierunek filozoficzny, wywodzący się z angielskiego empiryzmu, ukształtowany pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia