techniczny

Encyklopedia PWN

ekon. proces doskonalenia metod wytwarzania, opanowywania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr;
pogląd przypisujący decydującą rolę w przemianach społ. technice i kulturze materialnej.
czasopismo, zał. 1866 w Warszawie przez P. Kaczyńskiego, zajmujące się problemami nauki i techniki i jedno z najstarszych tego rodzaju pism w Europie,
stosowana w technice forma przekazywania informacji za pomocą umieszczania na płaszczyźnie arkusza rysunkowego lub innego medium (np. na ekranie monitora) umownie dobranych zespołów linii rysunkowych, które w miarę potrzeby są uzupełnione znakami pisarskimi (pismo techniczne) oraz innymi znakami umownymi, np. znakami wymiarowymi średnic, promieni, chropowatości.
rodzaj szkoły wyższej;
zespół dokumentów (rysunki, obliczenia, opisy, kosztorysy) dotyczących wykonania danego urządzenia lub obiektu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia