tarczyca

Encyklopedia PWN

tarczyca, gruczoł tarczowy,
gruczoł dokrewny kręgowców, którego komórki mają zdolność do wychwytywania jodu i produkowania hormonów: trijodotyroniny, tyroksyny i kalcytoniny;
leki stosowane w leczeniu substytucyjnym niedoczynności tarczycy;
schorzenie polegające na nadmiernym wydzielaniu hormonów tarczycy;
schorzenie wywołane niedostateczną ilością hormonów tarczycy;
przewlekła choroba tarczycy pochodzenia autoimmunizacyjnego, spowodowana oddziaływaniem na jej komórki przeciwciał przeciwtarczycowych, zaburzających ich strukturę i czynność.
med. powiększenie tarczycy spowodowane działaniem różnych czynników;
Hashimoto choroba
[ch. haśimoto],
limfocytarne zapalenie tarczycy,
przewlekła choroba tarczycy o charakterze autoimmunologicznym;
jod, I, iodum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 53;
kretynizm
[fr.],
matołectwo,
med. wrodzona choroba wywołana brakiem hormonów tarczycy w życiu płodowym i w pierwszych kilkunastu miesiącach życia;
przeciwtarczycowe leki, thyreostatica,
leki stosowane w nadczynności tarczycy;
tyreotropina
[gr.],
TSH, tyrotropina,
biochem. hormon wytwarzany w komórkach przedniego płata przysadki, uwalniany z nich pod wpływem specyficznego czynnika pochodzącego z podwzgórza;
thyreoideum, tyroidyna, Glandula thyreoidea siccata, tarczyca suszona,
preparat tarczycy otrzymywany w postaci sproszkowanej z gruczołów tarczowych bydła, świń i owiec;
tyroksyna
[gr.],
3,5,3’,5’-tetrajodotyronina,
biochem. hormon tarczycy;
endokrynologia
[gr. éndon ‘wewnątrz’, krínō ‘oddzielam’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o gruczołach wydzielania wewn., czyli dokrewnego, o wytwarzanych przez nie substancjach biologicznie czynnych zw. hormonami i sposobie ich działania w ustroju oraz o chorobach wywołanych zaburzeniami ich czynności lub zmianami anatomicznymi w obrębie tych gruczołów;
łagodny nowotwór nabłonkowy, o zróżnicowanym utkaniu, rozwijający się z komórek gruczołów zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczych;
hormony
[gr.],
bioregulatory,
różnorodne związki organiczne wytwarzane przez żywe organizmy, regulujące i koordynujące procesy chemiczne w komórkach i tkankach, a pośrednio — wszelkie procesy fizjologiczne, przez dostosowywanie ich do zmieniających się warunków otoczenia.
linienie, linka,
fizjol. proces okresowego zrzucania zewnętrznej, twardej powłoki ciała u stawonogów, zewnętrznej warstwy naskórka u płazów i gadów, także zmiana upierzenia ptaków (pierzenie się ptaków) oraz okrywy włosowej ssaków;
dział medycyny zajmujący się zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem radioizotopów w diagnostyce i terapii;
lek przeciwtarczycowy (tyreostatyk);
przemiana materii, która w określonych warunkach wystarcza do utrzymania organizmu przy życiu;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

tarczyca «gruczoł dokrewny kręgowców, wydzielający hormony mające duże znaczenie w regulowaniu przemiany materii»
• tarczycowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia