sztuczną

Encyklopedia PWN

sztuczne oddychanie, sztuczna wentylacja,
postępowanie ratownicze w celu dostarczenia powietrza do płuc w przypadku braku czynności oddechowej chorego lub kiedy jest ona niedostateczna;
sztuczna inteligencja (SI), ang. Artificial Intelligence (AI),
dziedzina nauki zajmująca się badaniem mechanizmów ludzkiej inteligencji (psychol.) oraz modelowaniem i konstruowaniem systemów, które są w stanie wspomagać lub zastępować inteligentne działania człowieka.
okrycie wierzchnie z tkanin lub dzianin (które są także nazywane sz.f.) z wysoką okrywą włókienną, rzadziej pętlową.
lotn. przyrząd pokładowy umożliwiający wizualne wskazania kątów pochylenia i przechylenia statku powietrznego (np. samolotu).
język pomocniczy utw. na podstawie różnych języków naturalnych; często funkcjonuje jako język międzynar. (esperanto, ido, volapük).
tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
rodzaj statku kosmicznego (załogowego lub bezzałogowego) okrążającego ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej.
technika wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
zapylanie sztuczne, krzyżowanie sztuczne,
w hodowli roślin ręczne przenoszenie pyłku pobranego z wybranych komponentów ojcowskich (zapylaczy) na znamię roślin matecznych;
wiązka ciągłych włókien sztucznych, zazwyczaj skręconych, lub pojedyncze włókno ciągłe, zw. monofilamentem;
unasiennianie sztuczne, sztuczne unasienianie, sztuczna inseminacja,
zabieg zootechn. polegający na wprowadzeniu spermy, pozyskanej od samca, do dróg rodnych samicy w okresie gwarantującym zapłodnienie komórek jajowych;
zapłodnienie sztuczne, zapłodnienie wspomagane medycznie,
med. procedury med. mające na celu uzyskanie ciąży w przypadku niepłodności małżeńskiej (partnerskiej) przy założeniu zastąpienia lub ominięcia jakiegoś elementu naturalnego zapłodnienia;
lodowisko wykonane przez zamrożenie wody za pomocą urządzenia chłodniczego, którego parownik, w postaci rusztu z rur, jest umieszczony w poziomej, betonowej płycie, izolowanej od gruntu
namiastka miodu naturalnego, otrzymywana przez inwersję (hydrolityczny rozpad) sacharozy w środowisku kwaśnym na mieszaninę glukozy i fruktozy: C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6; sacharoza woda glukoza fruktoza;
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, umożliwiający wytwarzanie wyrobów o żądanych kształtach przez stopienie tworzywa w podwyższonej temperaturze, wprowadzenie pod ciśnieniem do metalowej formy, ochłodzenie i wypchnięcie z formy;
proteza zastawki serca, urządzenie med. (zawór jednokierunkowego przepływu krwi) stosowane do zastąpienia zniszczonej chorobą (wady nabyte) lub nieprawidłowo ukształtowanej (wady wrodzone) zastawki serca;
med. stan obniżonej intensywności procesów życiowych;
lód otrzymywany przez zamrożenie wody w wytwornicy lodu, w postaci bloków (25–200 kg), płyt, drobnych bryłek (łusek, kostek itp.) lub śniegu

Słownik języka polskiego PWN

sztuczny
1. «o substancji, przedmiocie lub zjawisku: stworzony przez człowieka w celu zastąpienia naturalnego odpowiednika»
2. «niezgodny z naturalną koleją rzeczy»
3. «zachowujący się w sposób nienaturalny; też: świadczący o takim zachowaniu»

• sztucznie
dobór sztuczny «krzyżowanie osobników o pożądanych cechach w celu utrwalenia lub spotęgowania tych cech u potomstwa»
język sztuczny
1. «język pomocniczy, funkcjonujący często jako język międzynarodowy, np. esperanto, wolapik»
2. «język specjalistyczny, np. język matematyki, logiki formalnej»
miód sztuczny «namiastka miodu naturalnego wytwarzana z sacharozy lub syropu skrobiowego»
nawóz sztuczny, mineralny «sole mineralne lub inne związki chemiczne dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku niektórych pierwiastków»
odma sztuczna «zabieg leczniczy polegający na wprowadzeniu powietrza do jamy ciała»
sztuczna inteligencja «dział informatyki badający reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący programy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie»
sztuczna kwoka «urządzenie zapewniające pisklętom odpowiednią temperaturę»
sztuczna nerka «aparat medyczny zastępujący okresowo pracę nerek»
sztuczna skóra «tworzywo sztuczne imitujące wyglądem skórę naturalną»
sztuczna szczęka «proteza zastępująca naturalne uzębienie»
sztuczne lodowisko «lodowisko, na którym lód powstał przez zamrożenie wody za pomocą urządzeń chłodniczych»
sztuczne oddychanie «przywracanie komuś zaburzonej czynności oddechowej, zwykle przez uciskanie jego klatki piersiowej lub wdmuchiwanie do jego ust powietrza»
sztuczne odżywianie «dostarczanie organizmowi chorego substancji odżywczych za pomocą rurki wprost do żołądka lub przez kroplówkę do krwi»
sztuczne ognie «wyroby pirotechniczne dające podczas palenia się efekt świetlny i akustyczny; też: sam ten efekt»
sztuczne serce «aparat zastępujący, zwykle na czas operacji, pracę serca»
sztuczne światło «światło lampy, świecy itp. w odróżnieniu od światła słońca»
sztuczne zapłodnienie
1. «zapłodnienie kobiety nasieniem pobranym wcześniej od mężczyzny»
2. «zapłodnienie samicy zwierzęcia nasieniem pobranym uprzednio od samca»
sztuczny horyzont «przyrząd wskazujący odchylenie statku powietrznego lub wodnego od płaszczyzny poziomej»
sztuczny księżyc «sztuczny satelita Ziemi»
sztuczny lód «lód otrzymywany przez zamrożenie wody w lodowniku»
tworzywo sztuczne «związek chemiczny , który w określonym stadium produkcji staje się plastyczny lub ciekły»
włókna sztuczne «włókna wytwarzane z surowców naturalnych przez ich obróbkę chemiczną»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia