szczególnym

Encyklopedia PWN

pierwsza w Polsce (4. w Europie) wyższa szkoła leśna;
fiz. teoria względności sformułowana 1905 przez A. Einsteina; współczesna teoria czasu i przestrzeni, nieuwzględniająca wpływu grawitacji.
sądy powołane do orzekania w określonej, specjalnej kategorii spraw lub kategorii osób (np. wojskowe);
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
Einstein
[insztain]
Albert Wymowa, ur. 14 III 1879, Ulm, zm. 18 IV 1955, Princeton (stan New Jersey),
fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej.
szczególny przypadek praw przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia