szare

Encyklopedia PWN

dział gleb powstałych pod wpływem jednego lub kilku czynników (najczęściej klimatu i biosfery), bez wyraźnej przewagi żadnego z nich;
barczatkowate, barczatki, Lasiocampidae,
rodzina motyli;
związki chemiczne baru i tlenu;
biol. umiejętność i czynność oceniania liczebności bez posługiwania się pojęciami liczb;
błotniak, Circus,
rodzaj ptaków drapieżnych z rodziny jastrzębiowatych;
potoczna nazwa niektórych motyli z rodziny sówkowatych;
Charette de la Contrie
[szarẹt dö la kątrị]
François Athanase de, ur. 1763, Couffé, zm. 29 III 1796, Nantes,
fr. szlachcic, oficer marynarki, przywódca wojen wandejskich;
chloryty
[gr. chlōrítis (líthos) ‘zielony (kamień)’],
grupa minerałów — krzemiany i glinokrzemiany magnezu, żelaza i glinu, o ogólnym wzorze chem.: Y3[(OH)2|Z4O10] · Y3(OH)6, gdzie Y — zwykle Mg2+ (częściowo zastąpiony przez Fe2+, Fe3+, Cr3+, Ni2+, Mn2+), Z — Si4+ (bywa zastąpiony przez Al3+, Fe3+ lub Cr3+);
choroba buraków cukrowych i pastewnych wywoływana przez grzyb Cercospora beticola z grupy grzybów mitosporowych;
cyna
[niem.],
Sn, stannum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50;
cyweta afrykańska, Civettictis civetta (Viverra civetta),
ssak drapieżny z rodziny łaszowatych, występuje w Afryce;
czyż, czyżyk, Carduelis spinus,
ptak z rodziny łuszczaków;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Krzeszowice), na południowym skraju Wyż. Olkuskiej, na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
miasto w województwie pomor., pow. grodzki, nad Zat. Gdańską, na styku odmiennych, bardzo zróżnicowanych regionów — Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego, w aglomeracji gdańskiej.
gęś hawajska (Branta sandvicensis),
gat. gęsi;
gniewosz plamisty, Coronella austriaca,
niejadowity wąż z podrodziny połozów właściwych;

Słownik języka polskiego PWN

szare mydło «półpłynne mydło, produkowane z gorszych gatunków olejów, używane do prania i do celów przemysłowych»
szary
1. «będący mieszaniną białego z czarnym»
2. «przeciętny»
3. «monotonny, nudny»
4. «pochmurny»
5. «noszący oznaki zmęczenia, niewyspania»

• szaro
granatowo-szary «mający dwa kolory: granatowy i szary»
istota szara «substancja tworząca korę mózgową i korę móżdżku oraz wewnętrzną część rdzenia»
słowik szary «słowik o rdzawobrunatnym upierzeniu»
szara eminencja «osoba mająca wpływ na ważne decyzje lub kierująca czymś z ukrycia, nie zajmując oficjalnie wysokiego stanowiska»
szara pleśń «choroba naziemnych części roślin oraz płodów rolnych składowanych w przechowalniach, objawiająca się szarym, puszystym nalotem, powodująca gnicie»
szara strefa «niezarejestrowana działalność gospodarcza lub działalność niezgodna z obowiązującymi przepisami; też: osoby lub firmy prowadzące taką działalność»
• szarostrefowy
szary sos «sos przygotowany na zasmażce z dodatkiem migdałów, rodzynków i przypraw korzennych»
wierzba szara «krzew rosnący na mokrych łąkach, bagnach i torfowiskach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia