systemy kierowane zleceniami

Encyklopedia PWN

ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
London Stock Exchange
[lạndən stok ıksczẹındż]
(LSE),
największa brytyjska i jedna z największych na świecie giełd papierów wartościowych.
Bourse des Valeurs de Paris
[burs de walọ̈:r dö parị],
Giełda Paryska,
największa i jedyna francuska giełda papierów wartościowych, jedna z największych w Europie; założona 1702, z siedzibą w Paryżu;
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia