system pruski

Encyklopedia PWN

miary staropolskie, miary warszawskie,
system miar wprowadzony w Rzeczypospolitej na mocy konstytucji sejmowej 1764, nawiązujący do dawniejszych miar chełmińskich i warsz. (nazwa późniejsza);
w Polsce sąd adm. powołany na mocy ustawy z 3 VIII 1922, działał do IX 1939;
Napoleon I, Napoleon Bonaparte (Buonaparte) Wymowa, ur. 15 VIII 1769, Ajaccio (Korsyka), zm. 5 V 1821, Longwood (Wyspa Św. Heleny),
francuski wódz i mąż stanu, cesarz Francuzów oraz król Włoch.
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia