system proporcjonalny

Encyklopedia PWN

Słownik języka polskiego PWN

proporcjonalny system wyborczy «system wyborczy, w którym uczestniczące w wyborach partie otrzymują w parlamencie liczbę mandatów ściśle powiązanych z liczbą głosów złożonych na nie w okręgach wyborczych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia