syntiną

Encyklopedia PWN

Fischera i Tropscha synteza
[s. fıszəra i tropsza],
proces technol. polegający na syntezie węglowodorów, alkoholi, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych i in. związków org. z mieszaniny tlenku węgla i wodoru (CO i H2), zw. gazem syntezowym;
benzyna
[fr. benzine < średniow. łacina benzoe ‘żywica’],
bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca mieszaniną węglowodorów;
technol. proces otrzymywania syntiny — mieszaniny ciekłych węglowodorów stosowanej jako paliwo silnikowe, → Fischera i Tropscha synteza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia