syntetyczne

Encyklopedia PWN

naturalne pochodne pirymidyny;
podłoża mikrobiologiczne, pożywki mikrobiologiczne,
jałowe mieszaniny substancji odżywczych i soli mineralnych, o odpowiednim odczynie i ciśnieniu osmotycznym, służące do laboratoryjnej hodowli bakterii lub grzybów;
bezbarwne wyroby lakierowe, których substancjami błonotwórczymi są oleje (gł. lniany) lub żywice naturalne albo syntetyczne bądź ich mieszaniny;
polimery syntetyczne o budowie , gdzie R1, R — alkilen lub arylen;
Pomorski Rafał, ur. 26 XII 1921, zm. 8 V 1974,
malarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia