pirymidynowe zasady
 
Encyklopedia PWN
pirymidynowe zasady, pirymidyny,
naturalne pochodne pirymidyny;
wraz z zasadami purynowymi są głównymi składnikami kwasów nukleinowych: cytozyna — występuje w DNA i RNA, uracyl — występuje w RNA, tymina (5-metylouracyl) — występuje w DNA;
DNA wszystkich organizmów zawiera też niewielkie ilości 5-metylocytozyny, w niektórych DNA występują inne pochodne zasad pirymidynowych, np. N4-metylocytozyna, a w RNA (szczególnie rRNA i tRNA) m.in. 5,6-dihydrouracyl, 2-tiocytozyna. Pierścień pirymidyny jest też elementem struktury niektórych koenzymów; syntetyczne pochodne zasad pirymidynowych są znane jako leki, np. 5-fluorouracyl — lek przeciwnowotworowy; pochodne kwasu barbiturowego są środkami nasennymi i uspokajającymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia