stopniem jednomianu

Encyklopedia PWN

mat. suma wykładników stojących przy niewiadomych składających się na jednomian (będących jego czynnikami);
mat. szczególny przypadek wielomianu, liczba lub iloczyn liczb zapisanych cyframi albo literami, np. 2x3, 7x2yz;
mat. suma jednomianów; dokładniej — wielomian n zmiennych x1, ... , xn o współczynnikach z przemiennego pierścienia R (np. ciała) jest sumą wyrażeń postaci ze współczynnikami aR, a ≠ 0.
mat. suma jednomianów tego samego stopnia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia