stopnia pokrycia powierzchni

Encyklopedia PWN

raster
[niem. < łac.],
poligr. przyrząd opt. lub urządzenie elektroniczne, przeznaczone do przetwarzania (rastrowania) obrazu wielotonalnego (tj. obrazu czarno-białego o zmiennym nasileniu szarości lub obrazu wielobarwnego o zmiennym nasileniu barw) w układ oddzielnych elementów, zw. punktami rastrowymi;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
kompozyt
[łac. compositus ‘złożony’],
materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości;
instrumenty służące do obserwacji obiektów astr. w zakresie promieniowania rentgenowskiego i gamma, charakteryzujące się stosunkowo wysoką kątową zdolnością rozdzielczą.
Wielka Brytania, Great Britain,
wyspa w pn.-zach. Europie, największa w grupie Wysp Brytyjskich, w państwie Wielka Brytania;
dominanty
[łac.],
ekol. osobniki lub gatunki dominujące w grupie, zespole lub zgrupowaniu organizmów;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Spokojny, Ocean, Pacyfik, Ocean Wielki,
największy i najgłębszy ocean na Ziemi, położony między Ameryką Północną, Ameryką Południową, Antarktydą Zachodnią, Australią i Azją.
transpiracja
[łac.],
fizjol. parowanie wody z powierzchni roślin;
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).
cyrkon, Zr, zirconium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 40;
fitopatometria
[gr. phytón ‘roślina’, páthos ‘cierpienie’, metréō ‘mierzę’],
roln. dziedzina epidemiologii fitopatologicznej zajmująca się opracowaniem oraz stosowaniem metod obserwacji i pomiarów rozmiarów epidemii wśród roślin, a także ustalaniem mierników poziomu rozwoju choroby;
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
Heilongjiang, Hejlungciang Wymowa,
prow. w północno-wschodnich Chinach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia