statecznik

Encyklopedia PWN

rtęciówka, wysokoprężna lampa rtęciowa,
wyładowcze źródło światła z grupy wysokoprężnych, emitujace światło wytwarzane przez wyładowanie, gł. w wyniku wzbudzenia atomów par rtęci;
ryby, Pisces,
tradycyjnie wyodrębniana grupa kręgowców, dawniej w randze gromady;
stabilizator
[łac.],
lotn. → statecznik.
świetlówka, lampa fluorescencyjna, jarzeniówka,
źródło światła wytwarzające światło w wyniku wzbudzenia atomów warstwy luminoforu (pokrywającego wewn. powierzchnię bańki ś.) promieniowaniem nadfioletowym powstałym dzięki wyładowaniu w parach rtęci;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia