stan padaczkowy

Encyklopedia PWN

padaczka, epilepsja, choroba św. Walentego,
zespół chorobowy, którego istotą są napady padaczkowe;
biomagnetyzm
[gr. bíos ‘życie’, magnḗtēs ‘magnetyczny’],
zjawisko polegające na wytwarzaniu pola magnetycznego przez organizmy żywe;
med. metoda leczenia w psychiatrii polegająca na przepuszczeniu przez mózg prądu elektr. o ściśle określonych parametrach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia