sportu

Encyklopedia PWN

organ administracji państw. zajmujący się upowszechnianiem sportu, wychowania fiz. i kultury fiz.;
muzeum założone 1952; początkowo pod nazwą Muzeum Sportu, 1961–72 — Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki, od 1972 obecna nazwa; 1965–2004 siedziba na terenie stadionu klubu sportowego Skra w Warszawie, od 2005 w Centrum Olimpijskim w Warszawie;
instytucja sport., utworzona 1975, z siedzibą w Warszawie;
organizacja powstała 2002 w miejsce Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu;
placówka nauk.-badawcza, zał. 1977, z siedzibą w Warszawie;
z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia