sosnowe świeże

Encyklopedia PWN

leśn. grupa typów lasów iglastych z dominacją sosny lub świerka, występujących w strefie umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej, o niskiej bonitacji drzewostanu, na ubogich, kwaśnych glebach bielicoziemnych z próchnicą lub torfem wysokim;
cetyna
[słowac.]:
maślak, Suillus,
rodzaj grzybów podstawkowych z rzędu borowikowców, z klasy podstawczaków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia