socjologiczna

Encyklopedia PWN

nurt w pol. fotografii podejmujący tematykę społeczną;
kierunek w amerykańskiej teorii prawa, wskazujący, jak należy podejmować decyzje prawne;
grupa teorii, które traktują państwo i prawo jako zjawiska społ. badane metodami hist. i socjol.;
funkcjonalizm socjologiczny, zw. także analizą funkcjonalną, podejściem strukturalno-funkcjonalnym,
orientacja teoretyczna w socjologii przykładająca szczególną wagę do badania instytucji społecznej z punktu widzenia wypełnianych przez nie funkcji społecznych.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne, ang. International Sociological Association (ISA),
organizacja zał. 1949 w Oslo z inicjatywy UNESCO;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia