skrzydła

Encyklopedia PWN

anat. narządy zwierząt umożliwiające im aktywny lot (lot zwierząt);
lotn. zastosowanie odpowiednich urządzeń, zw. urządzeniami hipernośnymi lub supernośnymi, w celu zwiększenia siły nośnej lub oporu aerodynamicznego płata nośnego samolotu czy szybowca;
lotn. element organizmu biol. lub konstrukcji techn. ukształtowany tak, aby w wyniku ruchu w powietrzu z odpowiednią prędkością powstawała siła aerodynamiczna umożliwiająca lot. S. występują u większości owadów, u ptaków i nietoperzy (skrzydła; ).
arch.:
skrzydło, flanka,
wojsk. boczna część ugrupowania bojowego wojsk, w odróżnieniu od jego centrum.
wojsk. lotn. oddział lotnictwa w siłach powietrznych wielu państw;
samolot lub szybowiec bez wyodrębnionego kadłuba;
Skrzydło Wiesław, ur. 11 IV 1929, Rokitno,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego;
aktywny lub bierny lokomocyjny ruch organizmów w powietrzu;
Lilienthal
[lị:liənta:l]
Otto Wymowa, ur. 23 V 1848, Anklam, zm. 9 VIII 1896, Berlin,
niemiecki pionier lotnictwa, badacz, konstruktor i pilot.
Lippisch
[lı̣pısz]
Alexander Martin, ur. 2 XI 1894, Monachium, zm. 11 II 1976, Cedar Rapids (stan Iowa),
niemiecki aerodynamik i konstruktor lotniczy.
Dąbrowski Jerzy, ur. 8 IX 1899, Nieborów, zm. 17 IX 1967, Renton (USA),
polski konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła.
lotn. urządzenie supernośne skrzydła (mechanizacja skrzydła);
ptaki, Aves,
gromada stałocieplnych kręgowców z grupy owodniowców;
supernośne urządzenia, urządzenia hipernośne,
lotn. urządzenia stosowane w celu zwiększenia siły nośnej lub oporu aerodynamicznego płata nośnego samolotu lub szybowca (mechanizacja skrzydła).
rząd owadów lądowych z nadrzędu pluskwiaków;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
fałd
[niem.],
geol. podstawowa forma deformacji tektonicznej polegająca na wygięciu warstw skalnych, mogąca mieć postać antykliny lub synkliny;
owocówka jabłkóweczka, Cydia pomonella (Laspeyresia pomonella),
motyl z rodziny zwójkowatych;
Puławski Zygmunt Rafał, ur. 24 X 1901, Lublin, zm. 21 III 1931, Warszawa,
polski konstruktor lotniczy, pilot.

Materiały dodatkowe

Najszybciej poruszające skrzydłami ptaki
kolibry — najmniejsze gatunki mogą stać nieruchomo w powietrzu poruszając skrzydłami z prędkością do 80 uderzeń na sekundę.
Największa rozpiętość skrzydeł u ptaka
albatros wędrowny — rozpiętość jego skrzydeł osiąga nawet ok. 4 m.
ślepowron, Nycticorax nycticorax
makolągwa, Carduelis cannabina
rybołów, Pandion haliaetus

Słownik języka polskiego PWN

skrzydło
1. «narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów»
2. «coś, co umożliwia wzniesienie się ponad przeciętność»
3. «boczna, wydłużona część budynku, podporządkowana kompozycyjnie i funkcjonalnie części środkowej»
4. «ruchomy element przedmiotu, sprzętu, urządzenia itp., łączący się z nim swą boczną krawędzią»
5. «jeden z dwu płatów nośnych, przytwierdzonych do kadłuba albo nad kadłubem samolotu lub szybowca, wytwarzający siłę nośną równoważącą ciężar statku powietrznego»
6. «ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii, organizacji itp., różniące się poglądami od reszty członków»
7. «boczna część boiska»
8. «część ruchoma urządzeń mechanicznych, obracająca się, wirująca»
9. «boczna część ugrupowania bojowego»
10. «w musztrze: prawe lub lewe zakończenie szyku»
11. «w niektórych państwach zachodnich: oddział lotniczy wchodzący w skład sił powietrznych»
12. «w lotnictwie polskim działającym w okresie II wojny światowej na Zachodzie: taktyczna jednostka obejmująca od dwóch do pięciu dywizjonów»
13. daw. «element składowy zbroi husarskiej w postaci wysokiej blachy w kształcie ptasiego skrzydła lub ramy z wprawionymi w nią piórami»

• skrzydłowy • skrzydlisko
skrzydło hetmańskie «skrzydło szachownicy, na którym przed rozpoczęciem partii ustawione są figury hetmanów»
skrzydło królewskie «skrzydło szachownicy, na którym przed rozpoczęciem partii ustawione są figury królów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia