skrzelowce

Encyklopedia PWN

zool. gromada płazińców;
płazińce, robaki płaskie, Platyhelminthes,
typ zwierząt bezkręgowych obejmujący: wirki, przywry, skrzelowce (Monogenea) i tasiemce;
przedstawiciele 2 gromad bezkręgowców należących do płazińców: skrzelowców (p. monogenetyczne, Monogenea) oraz przywr właściwych (Trematoda);
zool. mięśniowe narządy czepne, zazwyczaj koliste, w postaci kubkowatego zagłębienia, umożliwiające silne przywieranie do przedmiotów i podłoża;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia