skracalnym

Encyklopedia PWN

ułamek skracalny, ułamek przywiedlny,
mat. ułamek, którego licznik i mianownik mają wspólny dzielnik większy od jedynki, np. 3/6.
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia