siecią poligonową

Encyklopedia PWN

geod. konstrukcja geometryczna złożona z co najmniej 3 ciągów poligonowych;
zbiór punktów geodezyjnych, powiązanych ze sobą w wyniku pomiarów geodezyjnych;
poligonizacja
[łac. < gr.],
poligonometria,
geod. metoda wyznaczania współrzędnych punktów w terenie (punktów poligonowych), utrwalonych znakami podziemnymi i naziemnymi w przyjętym geodezyjnym układzie odniesienia;
zbiór punktów geodezyjnych stanowiący podstawę szczegółowych pomiarów geodezyjnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia