sieci ciepłownicze

Encyklopedia PWN

ciepłownicza sieć, sieć cieplna,
zespół rurociągów służący do przepływu nośnika (wody lub pary);
zespół powiązanych funkcjonalnie urządzeń do przesyłania, rozdzielania i użytkowania ciepła;
całokształt urządzeń i środków współpracujących ze sobą podczas pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i (częściowo — na potrzeby własne) użytkowania energii, służących zaspokajaniu zapotrzebowania na różne postacie i nośniki energii;
automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
dział energetyki obejmujący wytwarzanie ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach, przesyłanie go za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i użytkowanie do ogrzewania pomieszczeń i celów technologicznych;
bud. doprowadzanie ciepła do pomieszczeń w celu podwyższenia w nich temperatury powietrza stosownie do potrzeb ich użytkowników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia