siarką bezpostaciową

Encyklopedia PWN

siarka, S, sulfur, sulphurium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16;
fosfor, P, phosphorus,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 15;
bursztyn
[niem. Bernstein],
sukcynit, dawniej jantar,
kopalna żywica drzew iglastych z trzeciorzędu;
związek cynku z siarką;
selen
[gr. selḗnē ‘księżyc’],
Se, selenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 34;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia