serializmem

Encyklopedia PWN

serializm, technika serialna,
muz. w węższym znaczeniu — kompozytorska technika posługiwania się w utworze serią 12 różnych pod względem wysokości dźwięków (seria, muz. ), równoznaczna z techniką dodekafoniczną (dodekafonia); w szerszym i powszechniejszym znaczeniu — technika totalnej organizacji materiału muz. w utworze, tzn. technika podporządkowująca zasadom serii (jej strukturze) wszystkie lub większość elementów muz.: nie tylko wysokość dźwięków, ale ich głośność, czas trwania, barwę itd.
muzyka, w której wykorzystuje się serię do porządkowania nie tylko wysokości dźwięku, ale i in. jego cech: długości czasowej, barwy, głośności;
Amy
[amị]
Gilbert Wymowa, ur. 29 VIII 1936, Paryż,
fr. kompozytor i dyrygent;
Boulez
[bulẹ]
Pierre Wymowa, ur. 25 III 1925, Montbrison, zm. 5 I 2016, Baden-Baden (Niemcy),
fr. kompozytor, dyrygent i pianista.
Denisow Edison W., ur. 6 IV 1929, Tomsk, zm. 24 XI 1996, Paryż,
kompozytor rosyjski;
dodekafonia
[gr. dṓdeka ‘dwanaście’, phōnḗ ‘dźwięk’],
muz. technika komponowania za pomocą 12 dźwięków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia