sekunda frygijska

Encyklopedia PWN

muz. interwał sekundy małej występujący na I stopniu skali frygijskiej;
sekunda
[łac.],
muz. drugi stopień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a drugim stopniem, drugim a trzecim itd., złożony w zasadzie z 1–2 półtonów (tzn. z półtonu lub całego tonu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia