sekcji odczytu

Encyklopedia PWN

przetwornik CCD, scalony analizator obrazu,
przyrząd półprzewodnikowy zbudowany z elementów CCD, w którym następuje przetwarzanie obrazu optycznego na sygnał elektryczny (wizyjny);
Galen, Claudius Galenus, ur. ok. 130, Pergamon (Azja Mniejsza), zm. ok. 200, Rzym(?),
lekarz rzymski, pochodzenia greckiego.
Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej (MTMW), ang. International Society For Contemporary Music (ISCM), fr. Société Internationale pour la Musique Contemporaine (SIMC),
organizacja zał. 1922 w Salzburgu;
stowarzyszenie społ.-zawodowe, zał. 1923 z inicjatywy O. Sosnowskiego;
organizacja młodzieży akademickiej, zał. 1917;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia