Towarzystwo Urbanistów Polskich
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP),
stowarzyszenie społ.-zawodowe, zał. 1923 z inicjatywy O. Sosnowskiego;
statutowym celem TUP jest aktywne oddziaływanie na wszelkie dziedziny twórczości i działalności, kształtujące przestrzenne zagospodarowanie kraju przez współpracę z organami władzy, organizacjami społ. i instytucjami zajmującymi się gospodarką przestrzenną, wyrażanie opinii i sporządzanie ekspertyz nauk. oraz działalność popularyzatorska (odczyty, konkursy, szkolenia, wystawy urb.); TUP ma 20 oddziałów terenowych, dzieli się na 8 sekcji problemowych: fizjografii, inżynierii miejskiej, komunikacji, planowania regionalnego, planowania wsi, planowania śródmieść, zagospodarowania rekreacyjnego, ochrony środowiska kult.; TUP uczestniczy także w pracach organizacji międzynar., m.in. Eur. Rady Urbanistów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia